Lietotāja pieredzē balstīta ekspromptvaicājumu ģenerēšana no patvaļīga atslēgvārdus saturoša teksta

Projekta vadītājs un izpildītājs – Edgars Rencis

 

Projekta pamata informācija

 

Projekts nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/218

Projekta nosaukums latviski – “Lietotāja pieredzē balstīta ekspromptvaicājumu ģenerēšana no patvaļīga atslēgvārdus saturoša teksta”

Projekta nosaukums angliski – “User Experience-Based Generation of Ad-hoc Queries From Arbitrary Keywords-Containing Text”

Pētniecības kategorija – rūpnieciskie pētījumi

Viedās specializācijas stratēģijas prioritāte vai joma – Programmēšanas valodas un sistēmas

Projekta iesniedzējs – Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts

Projekta zinātniskais partneris – Norvēģijas Zinātnes un tehnoloģiju universitātes Medicīnas fakultāte

Projekta īstenošanas laiks – no 2017. gada 1. septembra līdz 2020. gada 31. augustam.

 

 

Atskaites par projekta norisi

 

Septembris 2017

Oktobris 2017

Janvāris 2018

Maijs 2018

Augusts 2018

Novembris 2018

Februāris 2019

Maijs 2019

Augusts 2019

Novembris 2019

Februāris 2020

Maijs 2020

Augusts 2020

 

 

Atpakaļ uz sākumu